Teatr Polski we WrocławiuPowrót na stronę teatru

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie internetowej www.bilety.teatrpolski.wroclaw.pl.
  2. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
   1. wyrażenie zgody na "warunki zakupu" i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Teatrem Polskim z siedzibą we Wrocławiu, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3, zwanym dalej Teatrem;
   2. spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.bilety.teatrpolski.wroclaw.pl, tj.:
    • a. rejestracji Kupującego na stronie (tylko w przypadku transakcji),
    • b. wyboru spektaklu i liczby biletów,
    • c. sprawdzenia danych,
    • d. potwierdzenia dokonania zamówienia oraz otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr.
  3. Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@platnosci.pl – lub telefonicznie: 61 630 60 05.
  4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 1,50 zł, doliczaną do ceny każdego biletu.
  5. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podczas procesu zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
  6. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów, jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr* – przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania wraz z prawem kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 Ustawy. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Teatr Polski we Wrocławiu.
  7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
  8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
  9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej cztery godziny przed spektaklem. W terminie krótszym istnieje możliwość zakupu biletów w kasach Teatru. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
  10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
  11. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 15 pojedynczych biletów na jeden spektakl.
  12. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
  13. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
  14. Po poświadczeniu przez Teatr realizacji zamówienia Kupujący najpóźniej pół godziny przed spektaklem odbiera bilet na podstawie numeru zamówienia, który otrzymuje drogą elektroniczną.
  15. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Teatr nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.
  16. W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata, zgodnie z pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
  17. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w repertuarze.
  18. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.teatrpolski.wroc.pl.
  19. Spóźnieni widzowie nie mogą być wpuszczani na widownię teatru. W takim przypadku nie przysługują również zwrot ani wymiana biletu.
  20. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż wymienione w pkt. 16.
  21. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia na bilet przez Teatr.
  22. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący nabywają bilety. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  23. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Kupujących w kasach Teatru oraz na stronie internetowej www.bilety.teatrpolski.wroclaw.pl.
  24. Reklamacje można składać na adres: marketing@teatrpolski.wroc.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od nadesłania.

*wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oferowanych przez Teatr zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).